Oak tree, 5th Avenue (more than 100 years old)

Die Eaves-gesin was van die eerste Engelse pioniers en het in Piet Retiefstraat 26, op die hoek van Vyfde Laan gewoon. Hulle het ‘n ry akkerbome geplant waarvan net die een (op die foto’s) behoue gebly het. Mnr. Eaves het ook in die dorpsraad gedien. Die helfte van die pioniers was Engelssprekend, maar het ondanks die Anglo-Boereoorlog baie goed met die Afrikaners oor die weg gekom. Volgens ‘n boomkenner is die boom ongeveer 100 jaar oud (1914-2014).

Leave a Reply